Dokument

Styrdokument

Styrdokumenten beskriver hur nationen arbetar med olika saker. Det kan röra allt från stadgar till befattningsbeskrivningar. Här hittar du Uplands nations samlade dokument.

Protokoll

Här anslås nationens protokoll. Protokollen ska anslås och sitta uppe i 21 dagar efter att de har justerats (se stadgar 2:11, 7:14, 8:1:8). Alla protokoll finns även tillgängliga på nationen.

Landskap

2023-10-24

2023-12-05

2024-01-16

2024-02-13

2023-04-02

Styrelsemöten

2023-09-05

2023-10-19

2023-11-30

2023-12-14

2024-01-11

2024-02-06

2024-03-26

Nationens stadgar

Arbetsordningar

Arbetsordningarna beskriver hur arbetet i nationens styrelse och styrelsens utskott ska bedrivas.

Arbetsordning för styrelsen

Befattningsbeskrivningar

Reglementen

Reglementen förbereds av styrelsen och fastslås sedan på ett ordinarie landskap. För heltidarpositionerna finns det särskilda reglementen som beskriver deras poster. Det är även reglementen som reglerar de förmåner nationer ger samt nationens nämnder.

Reglementen för ämbeten

Reglementen för nämnderna

Reglementen

Policys

Rulla till toppen