Bibliotek

Uplands nations bibliotek ryms i två rum på övervåningen: Roslagska rummet och Holmgrenska rummet.

Roslagska rummet har litteratur som uppdateras kontinuerligt och är tillgänglig för hemlån eller referenslån (gäller både skönlitteratur och kurslitteratur).

Holmgrenska rummet är bibliotekets största rum och innehåller nationens kollektion av gamla böcker som finns för uppvisning och referenslån, tillsammans med andra reliker i nationens ägo.

Alla som är inskrivna vid en nation är välkomna att låna böcker i vårt bibliotek.

De ämnen som vi har litteratur inom

Nationen tillhandahåller kurslitteratur i kurser på A och B-nivå i följande ämnen:

  • Klassisk arkeologi och antik historia
  • Antropologi
  • Svenska som andraspråk
  • Matematik

Denna litteratur uppdateras enligt gällande kursplaner och litteraturlistor. Vi har även en del skönlitteratur inom fantasygenren samt ett stort antal västerländska klassiker. 

För att se vilka böcker som finns tillgängliga kan du använda dig av Argus, där det går att söka på alla nationsbibliotekens bestånd.

Engagera dig i Bibiloteksnämnden

Om du vill vara med och hjälpa till i biblioteket kan du söka en post i nationens biblioteksnämnd. Hör i så fall av dig till [email protected]. Dit kan du också skriva om du har allmänna frågor om biblioteket. 

Du är naturligtvis även välkommen att delta utan att söka en fast post inom biblioteksnämnden.

Öppettider för biblioteket

tisdag (15:00 – 17:00),
onsdag–fredag (14:00 – 16:00)
Scroll to Top