Stöd och rådgivning

Hos nationen finns olika stödfunktioner som alla medlemmar är välkomna att använda sig av. Vi jobbar kontinuerligt med att alla ska känna sig välkomna och trygga här på nationen. Vi har bland annat en nationskaplan som finns tillgänglig för stöd och råd. Kaplanen är präst i svenska kyrkan men man behöver inte själv vara medlem i kyrkan, eller ens religiös, för att prata med kaplanen. Kaplanen har tystnadsplikt för alla ärenden.

Miljön vid nationen ska vara fri från diskriminering samt präglas av ett aktivt förhållningssätt mot de attityder som skapar eller upprätthåller ojämlikhet för såväl medlemmar, anställda, ämbetsverkare samt besökare.

Nationen har ett valt jämlikhetsombud. Jämlikhetsombudets uppgift är att tillse att brister i nationens verksamheter vad gäller jämlikhet uppmärksammas och åtgärdas. Jämlikhetsombudet fungerar också som kontaktperson ifall man upptäcker brister någonstans.

Slutligen finns även nationens inspektor. Inspektorns roll är att tillse att nationen följer stadgarna och att vara en länk mellan nationen och universitetet. I detta ingår även att stödja verksamheten och främja nationens intressen. Vår nuvarande inspektor heter Björn Victor och är professor i datalogi. Han valdes in under 2019 och går att nå via [email protected].

Förste kurator är tillsammans med vårt jämställdhetsombud ansvariga för vårt likabehandlingsarbete. Vill du också vara med och jobba med trygghets- och jämlikhetsfrågor på nationen? Kontakta 1Q på [email protected]!

Utöver detta finns det också stöd att få utanför nationen. Kuratorskonventet har ett jämlikhetsombud som ni kan ni via [email protected]. Studenthälsan erbjuder också stöd. För mer information, klicka här. Även universitetskyrkan erbjuder stöd och rådgivning och finns tillgängliga här.

Har du upplevt någon form av diskriminering på Uplands nation? Då kan du anmäla händelsen till vårt jämlikhetsombud antingen direkt på [email protected] eller via det följande formuläret. Det går att göra anonymt men om du väljer att göra det blir det svårt för oss att följa upp. Jämlikhetsombudet kommer att behandla frågan enligt vår likabehandlingsplan som finns tillgänglig under Dokument.