Stöd och rådgivning

Hos nationen finns olika stödfunktioner som alla medlemmar är välkomna att använda sig av. Vi jobbar kontinuerligt med att alla ska känna sig välkomna och trygga här på nationen. 

Miljön vid nationen ska vara fri från diskriminering samt präglas av ett aktivt förhållningssätt mot de attityder som skapar eller upprätthåller ojämlikhet för såväl medlemmar, anställda, ämbetsverkare samt besökare.

nationskaplan

Vi har bland annat en nationskaplan som finns tillgänglig för stöd och råd. Kaplanen är präst i svenska kyrkan men man behöver inte själv vara medlem i kyrkan, eller ens religiös, för att prata med kaplanen. Kaplanen har tystnadsplikt för alla ärenden.

Jämlikhetsombud och förste kurator

Nationen har ett valt jämlikhetsombud. Jämlikhetsombudets uppgift är att tillse att brister i nationens verksamheter vad gäller jämlikhet uppmärksammas och åtgärdas. Jämlikhetsombudet fungerar också som kontaktperson ifall man upptäcker brister någonstans. 

Jämställdhetsombudet är tillsammans med förste kuratorn ansvarigt för nationens likabehandlingsarbete.

Inspektor

Slutligen finns även nationens inspektor. Inspektorns roll är att tillse att nationen följer stadgarna och att vara en länk mellan nationen och universitetet. I detta ingår även att stödja verksamheten och främja nationens intressen. 

Vår nuvarande inspektor heter Björn Victor som är professor i datalogi. Han valdes in under 2019 och går att nå via [email protected].

FÅ Stöd utanför nationen

Stöd finns också att att få utanför nationen. 

  • Kuratorskonventet har ett jämlikhetsombud som går att nå via [email protected]
  • Studenthälsan erbjuder också stöd. För mer information, klicka här
  • Universitetskyrkan erbjuder stöd och rådgivning och finns tillgänglig här.

Engagera dig i NATIONENS TRYGGHETSFRÅGOR

Vill du också vara med och jobba med trygghets- och jämlikhetsfrågor på nationen? Kontakta 1Q på [email protected].

HAR DU UPPLEVT DISKRIMINERING?

Har du upplevt någon form av diskriminering på Uplands nation? 

Då kan du anmäla händelsen till vårt jämlikhetsombud, antingen direkt på [email protected] eller via formuläret nedan. Jämlikhetsombudet kommer att behandla frågan enligt nationens likabehandlingsplan som finns tillgänglig under Dokument.

Det går att göra anmälan anonymt, men om du väljer att göra det blir det svårt för oss att följa upp. 

Skicka in anmälan anonymt

    Scroll to Top