Så styrs nationen

Landskap

Landskapet är nationens högsta beslutande organ och har samma funktion som en förenings årsstämmor. Landskap hålls tre gånger per termin. Alla medlemmar i nationen har rösträtt på landskap. Landskapet styr nationens övergripande verksamhet. På landskapet kan alla frågor behandlas av de närvarande medlemmarna, allt från stadgeändringar till att tillsätta poster.

För mer information om terminens landskap, klicka här.

Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för ärenden som rör nationens ekonomiska och administrativa förvaltning. Styrelsen bereder ärenden inför landskapet. Styrelsen är underställd landskapet och består av åtta valda ledamöter, nationens heltidare samt inspektorerna och skattmästaren.

Ärenden till styrelsen ska skickas till 1Q senast åtta dagar innan sammanträde. Alla medlemmar har rätt att väcka ärende till styrelsen.

Sommarstyrelsen

Sommarstyrelsen sammanträder under juni, juli och augusti. Den hanterar den löpande sommarverksamheten samt ärenden av akut natur (stadgan 7:11).

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden är ansvarig för nationens fastighetsförvaltning. Fastighetsnämnden bereder ärenden inför styrelsen och fattar beslut kring fastigheten och nationens bostäder. Fastighetsnämnden är underställd landskapet och består av sex ledamöter, andre kurator och skattmästaren.

Rulla till toppen