Bostäder

Letar du efter någonstans att bo under din studietid?

Uplands nation har 55 stycken rum för uthyrning. 20 av dessa är belägna i den bostadsflygel som finns intill nationshuset. Resterande rum finns ett kvarter bort på Rundelsgränd 6A och 6B som vi genom Studentbostadsstiftelsen Bortom Bullret delar med Kalmar Nation

Utformning

I bostadsflygeln finns det på de två övervåningarna korridorsrum med gemensamma kök. Dusch och toalett finns på rummen. På den nedre våningen finns det tre stycken dubletter. På rundelsgränd 6A finns det 8 stycken dubletter och i 6B finns de resterande rummen i korridorer på de två olika våningarna.

Kontrakt

Alla kontraktsfrågor rörande bostäderna hanteras av Studentvägen. Detta gäller bland annat teckning och uppsägning av kontrakt samt medgivande om andrahandsuthyrning. För mer information kan ni mejla till [email protected] eller ringa 018-51 85 10

Du ansöker om bostad och får detaljerad information om ansökningsförfarandet genom att logga in på Nationsgårdarna.

Köpoäng

Köpoäng får varje betalande medlem av Uplands nation i form av ett poäng per termin. Förtroendevalda erhåller även ett tilläggspoäng per termin som tilldelas efter avslutat förtroendeuppdrag.

För mer information om hur poäng tilldelas:
Reglemente för Uplands nations bostäder.