Gå ur nationen

För att gå ur nationen kontaktar du förste kurator och anger ditt ärende samt namn och personnummer. Det går också att strunta i att betala nationsavgiften varpå ditt medlemskap avslutas automatiskt efter ett tag. Du kan också avsluta ditt medlemskap genom att besöka kuratorsexpeditionen på öppettiderna.

Om du är medlem i flera nationer men bara vill gå ur en av dem så måste du kontakta den nationen för att begära utträde. Annars kommer den kvarvarande skulden förhindra att du får ditt nationskort. Ingen nation kan avsluta medlemskap i en annan nation än den egna.