Kontakta oss

Förste kurator

John Sjögersten Turner

Förste kurator ansvarar för medlemsfrågor och är generell kontaktperson för nationen.

Telefon: 070 16 28 701
E-post: [email protected]

Andre kurator

Gustaf Wilén

Andre kurator ansvarar för nationens ekonomi och fastighet.

Telefon: 070 16 28 702
E-post: [email protected]

Tredje kurator

Nicolas Malet

Tredje kurator hanterar utskänkningstillstånd och är verksamhetsansvarig och ansvarar för evenemang som klubbar, brunch etc. 

Telefon: 070 16 28 703
[email protected]

Köksmästare

Nils Cristiansson

Köksmästaren ansvarar för allt som har med mat och hygien att göra.

Telefon: 070 16 28 704
E-post: [email protected]

Pubmästare

Georgia Gilbert Gladitz

Pubmästaren ansvarar för pubens aktiviteter.

Telefon: 070 16 28 705
E-post: [email protected]

Uthyrningsansvarig

Love Ramstedt

Vår uthyrningsansvariga ansvarar för allt som har med uthyrningar att göra. Det är denna epost du kontaktar om du vill boka nationen för ett evenemang.

E-post: [email protected]

Styrelsen

Inspektor

Björn Victor

Valberedning

August Forsberg

Kulturchef

Vanina Rossetti

BibliotEkarie

Anne Andresen

Jämlikhetsansvarig

Matina Roussou

Recentiorsvärdar

Sandro Lohajner

Anja Engblom

Daniela Romero

Hedvig Hamrén-Håkansson

SPORTCHEF

Sebastian Sjöblom

Internationella sekreterare

Claudia Martinez Alquézar

Marcos Zaffari

Informationschef

Sophia Tillgren

Informationschefen ansvarar för att samordna nationens PR-verksamhet.

E-post: [email protected]

UNB-redaktör

Lucas Svärd

VAKANT

Webbredaktör

Sebastian Sjöblom

Ivan Sharankov

Kommendörkapten

Einar Vallin

Styrman

Rosanne Heijstek

Körodförande Discordia

Anna Hallberg