hedersledamöter

Nuvarande hedersledamöter

 1. Gunnar Lundh, Bankdirektör
 2. Torgny Håstad, Professor i civilrätt, Justitieråd
 3. Ingemar Mundebo, Landshövding
 4. Lars Hartman, Professor i Nya Testamentets exegetik
 5. Lars Hakelius, Professor i plastikkirurgi
 6. Torgny Unestam, Professor i mykologi och växtpatologi vid SLU
 7. Håkan Holmberg, Börsmäklare
 8. Marianne Cederblad, Professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet, nationens första kvinnliga förste kurator
 9. Anders Wall,Direktör, MD h.c. Hedersmedlem av Uppsala universitet
 10. Erik Ehn, Bankdirektör
 11. Hans Årstadius, Bankdirektör
 12. Hans Alsén, Landshövding, F.D. h.c.
 13. Bengt Gustafsson, Professor i teoretisk astrofysik
 14. Stig Strömholm, Professor i civilrätt med internationell privaträtt, rector magnificus
 15. Robert Sund, Musikdirektör
 16. Jan-Erik Wikström, Landshövding
 17. Leif Alpsjö, Riksspelman
 18. Gunnar Weman, Ärkebiskop
 19. Christer Bladin, Operasångare
 20. Anders Karlberg, Kyrkojurist
 21. Birgitta Dahl, Riksdagens talman
 22. Lars Nylén, Generaldirektör
 23. Bo Anderson, Professor i sociologi, Michigan University
 24. Owe Thörnqvist, Sångare och musiker
 25. K.G. Hammar, Ärkebiskop
 26. Kjerstin Dellert, Operasångerska
 27. Ann-Cathrine Haglund, Landshövding
 28. Bo Sundqvist, Professor i jonfysik, rector magnificus
 29. Anne-Sofie von Otter, Hovsångerska
 30. Kerstin Fredga Professor i astrofysikalisk rymdforskning vid Stockholms universitet
 31. Karin Dahlgren Caldwell,Nationens inspektor 1999–2009, Professor i bioteknologi
 32. Stefan Parkman, Professor i kördirigering
 33. Elsie Johansson, Författare
 34. Eva Lundgren, Professor i sociologi, ssk kvinnoforskning
 35. Jacob Höglund, Nationens inspektor 2009-2019, Professor i utvecklingsbiologi
 36. Hans Kollberg, Professor i pediatrik
 37. Torbjörn Hedberg, Professor i matematik vid Luleå Tekniska Högskola
 38. Anders Björck, Landshövding
 39. Lars-Olof Næssén, Konsult
 40. Jan Gunnarsson, Byggnadsingenjör vid NCC
 41. Carl-Olof Cederblad, Ambassadör
 42. Niklas Zennström, entreprenör
 43. Tom Lundin, Professor i katastrofpsykiatri
 44. Anders Hallberg,Professor i farmaceutisk kemi, rector magnificus
 45. Anders Wejryd, Ärkebiskop
 46. Mariette Manktelow, Botaniker
 47. Mattias Klum, Fotograf
 48. Anna-Karin (AKO) Nytell Oldeberg,Sångerska
 49. Gun Heimer, Professor i kvinnomedicin
 50. Peter Egardt, Landshövding
 51. Johan Höglund, Professor i parasitologi vid SLU
 52. Gunnar Pejler, Professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid SLU
 53. Eva Brandell, FK, Jul på Uplands grundare
 54. Ann Ekengren, Civilekonom, Jul på Uplands grundare
 55. Paul Kessel, Skådespelare, sångare
 56. John Fiske, Skådespelare, sångare
 57. Eva Åkesson, Professor i kemisk fysik, rector magnifica
 58. Håkan Liby, Landsantikvarie
 59. Krister Henriksson,Skådespelare
 60. Arne Skoglund, Fastighetsförvaltare
 61. Göran Annell, Biografägare
 62. Chris Heister, Landshövding i Stockholms län
 63. Lena Sommerstad Professor i ekonomisk historia, Landshövding i Hallands län
 64. Antje Jackélen, Ärkebiskop
 65. Bo G Erikson, FM, programledare, journalist
 66. Veronica Maggio, Sångerska
 67. Carin Götblad, Regionspolischef
 68. Olle Nilson, Författare
 69. Björn Victor, Professor i datalogi
 70. Knut Knutson, Antikexpert
 71. Katalin Varga, Krögare
 72. Susanne Åkesson, Professor i ekologisk bevarandebiologi vid Lunds universitet
 73. Göran Enander, Landshövding
 74. Katarina Eriksson Barajas, professor i pedagogik vid Linköpings universitet
 75. Åsa McKenzie, professor i jämförande fysiologi
 76. Stefan Karpe, professor i orkesterdirigering, director musices vid Uppsala universitet
 77. Sandra Friberg, universitetslektor, docent i civilrätt
 78. Ylva Ivarsson, professor i biokemi
 79. Karin Höglund, ambassadör
 80. Anders Hagfeldt, professor fysikalisk kemi, rector magnificus
Senast uppdaterad: 2021-04-24