hedersledamöter

Nationens hedersledamöter

Årtal sedan 1988 anger när hedersledamoten kallades av landskapet, eller blev hedersledamot genom att tillträda som inspektor eller proinspektor.

Listan är senast uppdaterad 2023-03-21.

NamnLevnadsårInformationInvald
Johan Brändström1779–1819Adjunkt i matematik. Professors namn (Uplands)1816
Nils Jacob Anjou1781–1851Kyrkoherde i Norrköping; T.D. (Roslags)1816
Jon Ulrik Almquist1778–1823Professor; Konsistorienotarie (Roslags)1816
Axel Johan Almqvist1780–1853Professor; Konsistorieamanuens (Roslags)1816
Anders Isak Boberg1750–1842Fil. mag; Vice bibliotekarie UUB1819
Johan Carl Höjer1753–1830Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1819
Joachim Westerling1757–1845Hovrättsassessor1820
Johan Arvid Winbom1791–1841Kyrkoherde i Tierp1826
Carl von Zeipel1793–1849Företagare. Författare1826
Pehr Gustaf Boivie1780–1860Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1829
Johan Immanuel Ahlander1790–1856Fil. mag; Jur utr. Kand. Akademifogde1830
Israel Hwasser1790–1860Nationens inspektor 1830–1839; Professor i praktisk medicin; Led. av Svenska Akademien1830
Stefan Johan Wijkman1749–1834Rådman i Uppsala1830
Anders Adam Löthman1787–1868Pastor i Odensala1830
Emanuel Schram1799–1876Kyrkoherde i Vendel1831
Rudolf Annerstedt1781–1876Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1834
Johan Gustaf Höjer1798–1874Kyrkoherde i Häverö och Singö1834
Johan Gustaf Schram1801–1890Domkyrkkosyssloman1834
Eruc Jacob Alner1798–1864Kyrkoherde i Frösunda och Kårsta1835
Erik Wilhelm Aurivillius1802–1874Prost i Forsa socken1839
Lars Anton Anjou1803–1884Nationens inspektor 1844–1850; Professor i teologi; Biskop i Visby1839
Otto Gottfrid Söderbom1807–1876Lasarettsläkare i Uppsala.1839
Johan Erik Nordblom1788–1848Director musices; Domkyrkoorganist1839
Carl Jonas Almqvist1804–1844Nationens inspektor 1840–1844; Professor i teologi.1840
Robert von Kræmer1791–1880Landshövding1840
Carl Fredrik af Wingård1781–1851Ärkebiskop1841
Erik Gustaf Hæger1809–1853Borgmästare i Uppsala1842
Fredrik Georg Afzelius1812–1896Docent i praktisk filosofi1842
Otto Fredrik Tullberg1802–1853Nationens inspektor 1844–1850; Professor i orientaliska språk1844
Claës Erik Hedén1798–1855Kyrkoherde i Roslags Bro1845
Janne Fant1815–1869Konsistorienotaire; Prost i Sala1845
Adolf Gustaf Tamm1801–1851Bergstekniker1850
Johan August Schagerström1818–1867Docent; Konsistorieamanuens1851
Hans Olov Holmström1784–1855Ärkebiskop1852
Henrik Reuterdahl1795–1870Ärkebiskop; Led. av Svenska Akademien1856
Elof Wallqvist1797–1857Nationens inspektor 1855–1857; Professor i medicinsk och fysiologisk kemi1856
Karl Frans Lindgren1817–1868Rektor vid Elementärläroverket i Enköping1856
Carl Benedict Mesterton1826–1889Nationens inspektor 1857–1887; Professor i kirurgi och obstretik1857
Theodor Nordling1826–1890Professor i semitiska språk1857
Ernst Victor Nordling1832–1898Professor i svensk civilrätt1860
Adolf Hamilton1820–1896Landshövding1862
Conrad Theodor Hjerpe1823–1904Kontraktsprost i Enköping1863
Mathias Rabenius1823–1892Professor i närings- och politirätt1864
Ludvig Annersted1836–1904Professor i svensk kriminal- och processrätt. Justitieminister1865
Gustaf Leopold Collinder1830–1890Kontraktsprost i Bollnäs1865
Carl Rupert Nyblom1832–1907Professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria; Led. av Svenska Akademien1866
Manfred Mustafa Floderus1832–1900Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1866
Erik Rudolf Henschen1823–1910Konsistorienotarie1867
Oscar Arpi1824–1890Dirigent; Tonsättare1867
Simon Nordström1831–1906Lektor; Kanslisekreterare1869
Anton Niklas Sundberg1818–1900Ärkebiskop; Led. av Svenska Akademien1871
Gustaf Samuel Ekeroth1822–1873Akademisekreterare1875
Claes Annerstedt1839–1927Överbibliotekarie vid UUB; Led. av Svenska Akademien; TD h.c.1875
Tycho Tullberg1842–1920Nationens inspektor 1887–1907; Professor i zoologi1876
Ivar Afzelius1848–1921Processor i processrätt; Justitieråd; Led. av Svenska Akademien.1879
Anders Fredrik Regnell1807–1884Läkare och mecenat1881
Oskar V Petersson1844–1912Professor i pediatrik och praktisk medicin1881
Salomon Henschen1847–1930Professor i medicin vid Karolinska institutet1881
Gustaf Fredrik Giljam1832–1908Universitetskansler. Ecklestiastikminister1882
Pontus Wikner1837–1888Docent i filosofi; Professor vid Christiania universitet1884
Eugène Lewenhaupt1849–1927Bibliotekarie vid UUB; FD h.c.1885
Oscar Widman1852–1930Professor i kemi1885
August Schagerström1851–1938Rektor vid Uppsala Högre Elementärläroverk f. flickor (Magdeburg)1885
Johan Axel Nyblæus1821–1899Professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet1886
Hugo Tamm1840–1907Godsägare1891
Ernst Westerlund1839–1924Stadsläkare i Enköping TD h.c.1891
Svante Arrhenius1859–1927Professor i fysik vid Stockholms Högskola; Nobelpristagare1891
Hjalmar Hammarskjöld1862–1953Statsminister; Landshövding; Led. av Svenska Akademien1891
Ludvig Douglas1849–1916Riksmarskalk; Landshövding1893
Carl Thore Mörner1864–1940Nationens inspektor 1910–1920; Professor i medicinsk och fysiologisk kemi1894
Per Johan Bråkenhielm1840–1910Landshövding; JD h.c.1898
Erik Gustaf Boström1842–1907Statsminister1900
Gustaf Tamm1838–1925Finansminister; Överståthållare1900
Johan August Ekman1845–1913Ärkebiskop1900
Bruno Liljefors1860–1939Konstnär FD h.c.1904
Birger Ekeberg1880–1968Justitieminister; Led. av Svenska Akademien1907
Nathan Söderblom1866–1931Nationens inspektor 1907–1910; Ärkebiskop; Led. av Svenska Akademien; Nobelpristagare1907
Axel Erdmann1843–1926Professor i engelska språket1908
Knut Hamilton1855–1930Landshövding i Västmanlands län1909
Carl Louis Emanuel De Geer1859–1914Bruksägare Leufstabruk1910
Carl Hesnschen1861–1939Akademisekreterare1910
Carl Milles1875–1955Skulptör1911
Arvid Lindman1862–1936Konteramiral; Statsminister1912
Carl Eldh1873–1954Skulptör1912
Carl Axel Brolén1845–1939Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1912
Einar Löfstedt1880–1955Professor i romersk vältalighet och poesi vid Lunds Universitet; Led. av Svenska Akademien1913
Ernst Almquist1852–1946Professor i allmän hälsovårdslära vid Karolinska Institutet1914
Otto Almquist1861–1935Överste1914
Germund Wirgin1868–1939Nationens inspektor 1920–1933; Professor i hygien och bakteriologi1914
Robert August Åkerlindh1864–1918Adjunkt vid Jönköpings Högre Allmänna Läroverk1915
Otto von Friesen1870–1942Professor i svenska språket. Led. av Svenska Akademien1915
Oscar Almgren1869–1945Professor i nordisk och jämförande fornkunskap1915
Hugo Hamilton1849–1928Civilminister; Landshövding i Gävleborgs län1916
Maurits Sahlin1860–1927Landshövding i Stockholms län; Överståthållare1916
Gunnar Hallström1875–1943Konstnär1916
Ernst Henning Wachtmeister1869–1940Vice ordförande i Uppsala läns landsting1918
Johan von Bahr1860–1929Borgmästare i Uppsala1920
Carl Ameln1873–1941Bankdirektör1920
Knut (Manasse) Nyblom1870–1949Författare; Skådespelare1921
Ruben Liljefors1871–1936Tonsättare; Dirigent1922
Axel Brusewitz1881–1950Nationens inspektor 1933–1945; Professor Skytteanus1923
Alfred Nordfelt1864–1942Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1924
Arthur Montgomery1889–1976Professor i nationalekonomi och finansvetenskap vid Åbo Akademi1924
Bengt Hesselman1875–1952Professor i nordiska språk; Led. av Svenska Akademien1925
Torvald Lindberg1876–1934Bokauktionskommisarie1926
Axel (Koftan) Johansson1868–1948Chefredaktör; UNT1926
Nils Edén1871–1945Statsminister; Landshövding i Stockholms län1927
Carl Kjellberg1866–1933Landsarkivarie i Vadstena1927
Gunnar Ekholm1884–1974Docent i nordiska och jämförande fornkunskap; Professors namn1927
Olof Thunman1879–1944Konstnär; Skald1928
Josef Eriksson1872–1957Organist och tonsättare1928
Eugène von Rosen1870–1950Godsägare Örbyhus1928
Wera von Essen1890–1953Mecenat; Nationens första kvinnliga hedersledamot1929
Walter Kant1872–1955Borgmästare i Uppsala1929
John Frödin1879–1960Professor i geografi1929
Gustaf Frödin1883–1962Docent i geologi1929
Rutger Sernander1866–1944Professor i växtbiologi1930
Samuel (Sam) Larsson1883–1945Generaldirektör1930
Sigfrid Linnér1877–1963Landshövding1931
Hugo Laurell1884–1953Professor i medicinsk radiologi1931
Einar Tegen1884–1965Professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet1931
Ivar H.R. Widegren1883–1956Byråsekreterare1932
Erling Eidem1880–1972Ärkebiskop1932
Karl Olivecrona1897–1980Professor i processrätt vid Lunds universitet1934
Einar Du Rietz1895–1967Professor i växtbiologi1934
Anders Wijkman1873–1954Landshövding i Södermanlands län1934
Sixten Samuelsson1875–1956Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala); FD h.c.1935
Oskar Lundberg1882–1956Förste bibliotekarie vid UUB; FD h.c.1936
Folke Henschen1881–1977Professor i patologisk anatomi1936
Bo Hammarskjöld1891–1971Landshövding i Södermanlands län1936
Gunnar Bendz1883–1947Hovrättspresident1937
Herbert Olivecrona1891–1980Professor i neurokirurgi vid Karolinska institutet1937
Nils Edling1880–1969Häradshövding; JD h.c.1938
Adolf Lundevall1891–1969Regeringsråd1938
Johannes Sandegren1883–1962Biskop; Tamil Evangelical Lutheran Church1939
Herman Eriksson1892–1949Handelsminister1939
Helmer Bratt1886–1970Generalmajor1940
Bror Hjorth1894–1968Konstnär; FD h.c.1940
Herman Flodkvist1875–1968Rektor vid Ultuna lantbrukshögskola1940
Axel Afzelius1885–1955Justitieråd1941
Olle Lundblad1890–1970Professor vid Naturhistoriska Riksmuseet1941
Sven E. Svensson1899–1960Director musices; FD h.c.1941
Wilhelm Söderman1899–1978Direktör1941
Tobias Urell1891–1986Direktör1941
Gustaf Åkerlindh1867–1948Direktör1941
Louis De Geer1887–1953Överceremonimästare1942
Hilding Kjellman1885–1953Landshövding1943
Marika Stiernstedt1875–1954Författare1943
Erik Söderberg1888–1972Direktör1943
Martin Wrete1896–1969Professor i histologi1944
Jan Fridegård1897–1968Författare1944
Folke Schmidt1909–1980Professor i civilrätt och internationell provaträtt vid Stockholms universitet1945
Gusten Widerbäck1879–1970Konstnär1945
Erik Lönnroth1910–2002Nationens inspektor 1945–1953; Professor i historia; Led. av Svenska Akademien1946
Willgott Stenholm1887–1970Byråchef1948
Hugo Valentin1888–1936Lektor vid UHAL; Professors namn1948
Elias Håstad1900–1959Landshövding1948
Algot Nordlind1881–1959Direktör1949
Yngve Brilioth1891–1959Ärkebiskop1950
Algot Anderberg1893–1963Biskop i Visby; TD h.c.1950
Ernst Bárány1910–1991Professor i farmakologi1950
Evert Taube1890–1976Diktare; Konstnär1951
Dag Hammarskjöld1905–1961FN:s generalsekreterare; Led. av Svenska Akademien; Nobelpristagare1952
Georg Andrén1890–1969Landshövding1953
Folke Knutsson1901–1993Nationens inspektor 1953–1967; Professor i röntgendiagnostik1953
Tycho Héden1887–1962Ombudsman1954
Arthur Erik Elmroth1892–1965Landstingsman1954
Stig Wikander1908–1983Professor i sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning1954
Sven Lindblad1909–1987Akademiräntmästare1954
Helge Ljungberg1904–1984Biskop i Stockholm1954
Gustaf Holmgren1900–1981Förste bibliotekarie vid UUB; FD h.c.1955
Gustaf Grahn1891–1988Direktör1955
Göran Z Hæggström1914–2008Direktör1955
Sven Linde1891–1969Lektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1955
Nils Sterner1899–1978Direktör1955
Eric Wolarth1898–1974Direktör1955
Anders Sandrew1885–1957Direktör1955
Johan Bervall1892–1959Talman1956
Rutger von Essen1914–1977JK; Godsägare1956
Ragnar Edenman1914–1998Ecklesiastikminister; Landshövding; Hedersmedlem av Uppsala universitet1956
Elis Göth1905–1984Direktör1956
Sigfrid Öhman1875–1959Folkskollärare; Donator1956
Greta Arwidsson1906–1998Professor i nordisk jämförande fornkunskap vid Stockholms universitet1957
Anders Grönwall1912–1989Professor i klinisk kemi1957
Mats Redin1893–1981Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1957
Jan Hjalmarson1904–1993Landshövding Gävleborgs län1957
Gunnar Hultgren1902–1991Ärkebiskop1958
Mats Edling1913–2006JK; Sekreterare1958
Gunnar Johansson1911–1991Professor i psykologi1958
Olle Norman1884–1966Överste1958
Herbert Lundh1901–1988Rektor vid Uppsala Enskilda Läroverk (Lundellska skolan)1959
Nils Sundquist1902–1981Landsantikvarie; FD h.c.1959
Olov Rylander1900–1988Landshövding1959
Sven B.F. Jansson (Run-Janne)1906–1987Professor i runologi vid Stockholms universitet; Riksantikvarie1960
Tord Skoog1915–1977Professor i plastikkirurgi1960
Per-Olov Löwdin1916–2000Professor i kemi1961
Blenda Ljungberg1907–1994FM; Stadsfullmäktiges ordförande1961
Hampus Lyttkens1916–2011Professor i religionsfilosofi vid Lunds universitet1962
Einar Malm1900–1988FL; Författare1962
Torsten S:son Frey1907–1984Professor i psykiatri1962
Svante Bergström1916–1981Professor i civilrätt1963
Yngve Domar1928–2014Professor i matematik1963
Sten Westerberg1914–1987Bankdirektör1963
Harald Lindberg1901–1976Konstnär1963
Erik Westerlind1914–1990Landshövding i Stockholms län1964
Torgny T. Segerstedt1908–1999Professor i sociologi; Rector magnificus1965
Erik Almqvist1892–1974Lektor i botanik vid Eskilstuna Högre Allmänna Läroverk; Professors namn1965
Gunnar Brandell1916–1994Professor i litteraturhistoria med poetik1965
Olle Olsson-Hagalund1904–1972Konstnär1965
Sven Ulric Palme1912–1977Innehavare av Warburgs professur i historia vid Stockholms universitet1966
Alva Myrdal1902–1986FD; Ambassadör1966
Clarence Nilsson1923–1999Nationens inspektor 1967–1979; Universitetslektor i statskunskap; TK; Domprost1967
Birger Lundberg1908–1982Landsantikvarie1967
Ingemar Bergman1918–2007Regissör1968
Ruben Josefson1907–1972Ärkebiskop1968
Leonard (Viksta-Lasse) Larsson1897–1983Riksspelman1969
Erik Sahlström1912–1986Riksspelman1969
Ragnar Hagman1908–1979Direktör1970
Ture Stenholm1894–1975MD; Överläkare1972
Ivar Ek1884–1975Fångvårdsassistent1972
Olof Sundby1917–1996Ärkebiskop1975
Torgny Nevéus1929–2020Docent i historia; Akademiintendent1975
Gunnar Lundh1933–Bankdirektör1975
Ola Ehn1933–1988Landsantikvarie1975
Per-Erik Wahlund1929–2009Författare; FD h.c.1977
Karl Johan Öbrink1918–1998Professor i fysiologi1977
Gösta Virding1916–1995Direktör1979
Gösta Arturson1927–2013Nationens inspektor 1979–1999; Professor i brännskadeforskning1981
Olle Eriksson1914–2014Nationens vaktmästare1981
Allan Ellenius1927–2008Professor i konstvetenskap1981
Torgny Håstad1943–Professor i civilrätt; Justitieråd1981
Ingemar Mundebo1930–2018Landshövding1981
John H. Mattsson1915–1995Byggmästare1981
Lars Hartman1930–2019Professor i Nya Testamentets exegetik1982
Lars Hakelius1936–2019Professor i plastikkirurgi1982
Torgny Unestam1931–Professor i mykologi och växtpatologi vid SLU1982
Kurt Sundstedt1931–2003Distriktschef1982
Bertil Werkström1928–2010Ärkebiskop1984
Bengt Erik (Max) Rydén1931–2010Docent i hydrologi1984
Håkan Holmberg1946–Börsmäklare1984
Jenny Bood1896–1987Fru1984
Marianne Cederblad1934–Professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet; Nationens första kvinnliga förste kurator1985
Philip von Schantz1928–1998Konstnär; Professor1985
Anders Wall1931–Direktör; MD h.c. Hedersmedlem av Uppsala universitet1985
Gunnel Vallquist1918–2016Författare; Professors namn; Led. av Svenska Akademien1985
Olof (Hampan) Hambræus1926–2006Pastorsadjunkt; Stiftare av Hamregården i Orsa1985
Doris Holmgren1903–1989Jurist i Stockholms stad1986
Erik Ehn1927–2018Bankdirektör1986
Hans Årstadius1944–Bankdirektör1986
Henning Robertson1924–2010Advokat1986
Hans Alsén1926–2023Landshövding; F.D. h.c.1987
Jan (Moltas) Eriksson1932–1988Överläkare1988
Teddy Brunius1922–2011Professor i konsthistoria vid Köpenhamns universitet1988
Bengt Gustafsson1943–Professor i teoretisk astrofysik1988
Gunnar Brusewitz1924–2004Konstnär1989
Stig Strömholm1931–Professor i civilrätt med internationell privaträtt; Rector magnificus1990
Robert Sund1942–Musikdirektör1990
Leif Alpsjö1943–Riksspelman1991
Christer Bladin1947–Operasångare1991
Ingegerd Troedsson1929–2012Riksdagens talman1992
Jan-Erik Wikström1932–Landshövding1992
Bengt Hallberg1932–2013Jazzmusiker1992
Gunnar Weman1932–Ärkebiskop1993
Karl-Inge Sandred1925–2008Docent i engelska språket1995
Anders Karlberg1944–Kyrkojurist1995
Birgitta Dahl1937–Riksdagens talman1995
Lars Nylén1947–Generaldirektör1996
Bo Anderson1931–Professor i sociologi Michigan University1996
Owe Thörnqvist1929–Sångare och musiker1996
K.G. Hammar1943–Ärkebiskop1997
Kjerstin Dellert1925–2018Operasångerska1997
Ann-Cathrine Haglund1937–Landshövding1997
Bo Sundqvist1941–Professor i jonfysik; Rector magnificus1997
Sigvard Bernadotte1907–2002Formgivare1998
Margareta Krook1925–2001Skådespelerska1998
Anne-Sofie von Otter1955–Hovsångerska1998
Kerstin Fredga1935–Professor i astrofysikalisk rymdforskning vid Stockholms universitet1999
Karin Dahlgren Caldwell1940–Nationens inspektor 1999–2009; Professor i bioteknologi1999
Stefan Parkman1952–Professor i kördirigering2000
Elsie Johansson1931–Författare2000
Eva Lundgren1947–Nationens (första) proinspektor 2000–2005; Professor i sociologi; Ssk kvinnoforskning2000
Leif Sanner1937–2010Nationens proinspektor 2005-2010; Utbildningsledare2001
Jacob Höglund1958–Nationens inspektor 2009–2019; Professor i utvecklingsbiologi2001
Hans Kollberg1943–Professor i pediatrik2002
Torbjörn Hedberg1939–Professor i matematik vid Luleå Tekniska Högskola2002
Anders Björck1944–Landshövding2003
Gunilla Lindberg1934–2011Författare; Redaktör2003
Magnus Quennerstedt1947–2015Journalist2003
Kjell Gunnarson1931–2020Direktör2004
Lars-Olof Næssén1941–Nationens proinspektor 2011–2018; Konsult2004
Jan Gunnarsson1935–Byggnadsingenjör vid NCC2005
Carl-Olof Cederblad1935–Ambassadör2006
Niklas Zennström1966–Entreprenör2006
Tom Lundin1944–Professor i katastrofpsykiatri2007
Anders Hallberg1945–Professor i farmaceutisk kemi; Rector magnificus2007
Anders Wejryd1948–Ärkebiskop2008
Mariette Manktelow1960–Botaniker2008
Mattias Klum1968–Fotograf2008
Anna-Karin (AKO) Nytell Oldeberg1965–Sångerska2009
Gun Heimer1952–Professor i kvinnomedicin2010
Peter Egardt1949–Landshövding2010
Johan Höglund1960–Professor i parasitologi vid SLU2010
Gunnar Pejler1958–Professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid SLU2010
Eva Brandell1950–FK; Jul på Uplands grundare2011
Ann Ekengren1950–Civilekonom; Jul på Uplands grundare2011
Paul Kessel1948–Skådespelare; Sångare2011
John Fiske1949–Skådespelare; Sångare2011
Eva Åkesson1961–Professor i kemisk fysik; Rector magnifica2012
Håkan Liby1950–Landsantikvarie2012
Krister Henriksson1946–Skådespelare2012
Martin H:son Holmdahl1923–2015Professor i anestesiologi; Rector magnificus2012
Arne Skoglund1954–Fastighetsförvaltare2013
Göran Annell1961–Biografägare2013
Chris Heister1950–Landshövding i Stockholms län2013
Lena Sommestad1957–Professor i ekonomisk historia; Landshövding i Hallands län2013
Antje Jackélen1955–Ärkebiskop2014
Bo G Erikson1933–FM; Programledare; Journalist2014
Veronica Maggio1985–Sångerska2014
Carin Götblad1956–Regionspolischef2015
Olle Nilson1934–Författare2015
Björn Victor1963–Nationens proinspektor VT 2019 och inspektor HT 2019–; Professor i datalogi2016
Knut Knutson1951–Antikexpert2016
Katalin Varga1952–Krögare2016
Susanne Åkesson1964–Professor i ekologisk bevarandebiologi vid Lunds universitet2016
Göran Enander1955–Landshövding2017
Christina Jutterström1940–Journalist2017
Katarina Eriksson Barajas1966–Professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Linköpings universitet2018
Åsa MacKenzie1971–Professor molekylär fysiologi2018
Stefan Karpe1962–Dirigent och professor i orkesterdirigering2018
Esbjörn Larsson1968–Professor i utbildningshistoria2019
Sandra Friberg1974–Nationens proinspektor 2019–; Universitetslektor; Docent i civilrätt2019
Ylva Ivarsson1976–Professor i biokemi2020
Karin Höglund1965–Ambassadör2020
Anders Hagfeldt1964–Professor i fysikalisk kemi; Rector magnificus2020
Per Wahlund1949–Universitetslektor2021
Stina Wollter1964–Konstnär2021
Fredrik Wetterqvist1965–Ständig sekreterare i Kungliga Musikaliska Akademin2022
Rulla till toppen