hedersledamöter

Nationens hedersledamöter

Årtal sedan 1988 anger när hedersledamoten kallades av landskapet, eller blev hedersledamot genom att tillträda som inspektor eller proinspektor.

Listan är senast uppdaterad 2024-02-22.

Namn

InvaldInformationLevnadsår

Martin Modéus

2023

Ärkebiskop

1962-

Rebecca Stern

2023

Professor i folkrätt

1974-

Fredrik Wetterqvist2022

Ständig sekreterare i Kungliga Musikaliska Akademin

1965–
Per Wahlund2021Universitetslektor1949–
Stina Wollter2021Konstnär1964–
Ylva Ivarsson2020Professor i biokemi1976–
Karin Höglund2020Ambassadör1965–
Anders Hagfeldt2020Professor i fysikalisk kemi; Rector magnificus1964–
Esbjörn Larsson2019Professor i utbildningshistoria1968–
Sandra Friberg2019Nationens proinspektor 2019–; Universitetslektor; Docent i civilrätt1974–
Katarina Eriksson Barajas2018Professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Linköpings universitet1966–
Åsa MacKenzie2018Professor molekylär fysiologi1971–
Stefan Karpe2018Dirigent och professor i orkesterdirigering1962–
Göran Enander2017Landshövding1955–
Christina Jutterström2017Journalist1940–
Björn Victor2016Nationens proinspektor VT 2019 och inspektor HT 2019–; Professor i datalogi1963–
Knut Knutson2016Antikexpert1951–
Katalin Varga2016Krögare1952–
Susanne Åkesson2016Professor i ekologisk bevarandebiologi vid Lunds universitet1964–
Carin Götblad2015Regionspolischef1956–
Olle Nilson2015Författare

1934–2019

Antje Jackélen2014Ärkebiskop1955–
Bo G Erikson2014FM; Programledare; Journalist1933–
Veronica Maggio2014Sångerska1985–
Arne Skoglund2013Fastighetsförvaltare1954–
Göran Annell2013Biografägare1961–
Chris Heister2013Landshövding i Stockholms län1950–
Lena Sommestad2013Professor i ekonomisk historia; Landshövding i Hallands län1957–
Eva Åkesson2012Professor i kemisk fysik; Rector magnifica1961–
Håkan Liby2012Landsantikvarie1950–
Krister Henriksson2012Skådespelare1946–
Martin H:son Holmdahl2012Professor i anestesiologi; Rector magnificus1923–2015
Eva Brandell2011FK; Jul på Uplands grundare1950–
Ann Ekengren2011Civilekonom; Jul på Uplands grundare1950–
Paul Kessel2011Skådespelare; Sångare1948–
John Fiske2011Skådespelare; Sångare1949–
Gun Heimer2010Professor i kvinnomedicin1952–
Peter Egardt2010Landshövding1949–
Johan Höglund2010Professor i parasitologi vid SLU1960–
Gunnar Pejler2010Professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid SLU1958–
Anna-Karin (AKO) Nytell Oldeberg2009Sångerska1965–
Anders Wejryd2008Ärkebiskop1948–
Mariette Manktelow2008Botaniker1960–
Mattias Klum2008Fotograf1968–
Tom Lundin2007Professor i katastrofpsykiatri1944–
Anders Hallberg2007Professor i farmaceutisk kemi; Rector magnificus1945–
Carl-Olof Cederblad2006Ambassadör1935–
Niklas Zennström2006Entreprenör1966–
Jan Gunnarsson2005Byggnadsingenjör vid NCC1935–
Kjell Gunnarson2004Direktör1931–2020

Hans Blix

2004

Teaterdirektör; Vapeninspektör för IAEA

1928-

Lars-Olof Næssén2004Nationens proinspektor 2011–2018; Konsult1941–
Anders Björck2003Landshövding1944–
Gunilla Lindberg2003Författare; Redaktör1934–2011
Magnus Quennerstedt2003Journalist1947–2015
Hans Kollberg2002Professor i pediatrik

1934–

Torbjörn Hedberg2002Professor i matematik vid Luleå Tekniska Högskola1939–
Leif Sanner2001Nationens proinspektor 2005-2010; Utbildningsledare1937–2010
Jacob Höglund2001Nationens inspektor 2009–2019; Professor i utvecklingsbiologi1958–
Stefan Parkman2000Professor i kördirigering1952–
Elsie Johansson2000Författare1931–
Eva Lundgren2000Nationens (första) proinspektor 2000–2005; Professor i sociologi; Ssk kvinnoforskning1947–
Kerstin Fredga1999Professor i astrofysikalisk rymdforskning vid Stockholms universitet1935–
Karin Dahlgren Caldwell1999Nationens inspektor 1999–2009; Professor i bioteknologi1940–
Sigvard Bernadotte1998Formgivare1907–2002
Margareta Krook1998Skådespelerska1925–2001
Anne-Sofie von Otter1998Hovsångerska1955–
K.G. Hammar1997Ärkebiskop1943–
Kjerstin Dellert1997Operasångerska1925–2018
Ann-Cathrine Haglund1997Landshövding1937–
Bo Sundqvist1997Professor i jonfysik; Rector magnificus1941–
Lars Nylén1996Generaldirektör1947–
Bo Anderson1996Professor i sociologi Michigan University1931–
Owe Thörnqvist1996Sångare och musiker1929–
Karl-Inge Sandred1995Docent i engelska språket1925–2008
Anders Karlberg1995Kyrkojurist1944–
Birgitta Dahl1995Riksdagens talman1937–
Gunnar Weman1993Ärkebiskop

1932–2024

Ingegerd Troedsson1992Riksdagens talman1929–2012
Jan-Erik Wikström1992Landshövding1932–
Bengt Hallberg1992Jazzmusiker1932–2013
Leif Alpsjö1991Riksspelman1943–
Christer Bladin1991Operasångare1947–
Stig Strömholm1990Professor i civilrätt med internationell privaträtt; Rector magnificus1931–
Robert Sund1990Musikdirektör1942–
Gunnar Brusewitz1989Konstnär1924–2004
Jan (Moltas) Eriksson1988Överläkare1932–1988
Teddy Brunius1988Professor i konsthistoria vid Köpenhamns universitet1922–2011
Bengt Gustafsson1988Professor i teoretisk astrofysik1943–
Hans Alsén1987Landshövding; F.D. h.c.1926–2023
Doris Holmgren1986Jurist i Stockholms stad1903–1989
Erik Ehn1986Bankdirektör1927–2018
Hans Årstadius1986Bankdirektör1944–
Henning Robertson1986Advokat1924–2010
Marianne Cederblad1985Professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet; Nationens första kvinnliga förste kurator1934–
Philip von Schantz1985Konstnär; Professor1928–1998
Anders Wall1985Direktör; MD h.c. Hedersmedlem av Uppsala universitet1931–
Gunnel Vallquist1985Författare; Professors namn; Led. av Svenska Akademien1918–2016
Olof (Hampan) Hambræus1985Pastorsadjunkt; Stiftare av Hamregården i Orsa1926–2006
Bertil Werkström1984Ärkebiskop1928–2010
Bengt Erik (Max) Rydén1984Docent i hydrologi1931–2010
Håkan Holmberg1984Börsmäklare1946–
Jenny Bood1984Fru1896–1987
Lars Hartman1982Professor i Nya Testamentets exegetik1930–2019
Lars Hakelius1982Professor i plastikkirurgi1936–2019
Torgny Unestam1982Professor i mykologi och växtpatologi vid SLU1931–2023
Kurt Sundstedt1982Distriktschef1931–2003
Gösta Arturson1981Nationens inspektor 1979–1999; Professor i brännskadeforskning1927–2013
Olle Eriksson1981Nationens vaktmästare1914–2014
Allan Ellenius1981Professor i konstvetenskap1927–2008
Torgny Håstad1981Professor i civilrätt; Justitieråd1943–
Ingemar Mundebo1981Landshövding1930–2018
John H. Mattsson1981Byggmästare1915–1995
Gösta Virding1979Direktör1916–1995
Per-Erik Wahlund1977Författare; FD h.c.1929–2009
Karl Johan Öbrink1977Professor i fysiologi1918–1998
Olof Sundby1975Ärkebiskop1917–1996
Torgny Nevéus1975Docent i historia; Akademiintendent1929–2020
Gunnar Lundh1975Bankdirektör1933–
Ola Ehn1975Landsantikvarie1933–1988
Ture Stenholm1972MD; Överläkare1894–1975
Ivar Ek1972Fångvårdsassistent1884–1975
Ragnar Hagman1970Direktör1908–1979
Leonard (Viksta-Lasse) Larsson1969Riksspelman1897–1983
Erik Sahlström1969Riksspelman1912–1986
Ingemar Bergman1968Regissör1918–2007
Ruben Josefson1968Ärkebiskop1907–1972
Clarence Nilsson1967Nationens inspektor 1967–1979; Universitetslektor i statskunskap; TK; Domprost1923–1999
Birger Lundberg1967Landsantikvarie1908–1982
Sven Ulric Palme1966Innehavare av Warburgs professur i historia vid Stockholms universitet1912–1977
Alva Myrdal1966FD; Ambassadör1902–1986
Torgny T. Segerstedt1965Professor i sociologi; Rector magnificus1908–1999
Erik Almqvist1965Lektor i botanik vid Eskilstuna Högre Allmänna Läroverk; Professors namn1892–1974
Gunnar Brandell1965Professor i litteraturhistoria med poetik1916–1994
Olle Olsson-Hagalund1965Konstnär1904–1972
Erik Westerlind1964Landshövding i Stockholms län1914–1990
Svante Bergström1963Professor i civilrätt1916–1981
Yngve Domar1963Professor i matematik1928–2014
Sten Westerberg1963Bankdirektör1914–1987
Harald Lindberg1963Konstnär1901–1976
Hampus Lyttkens1962Professor i religionsfilosofi vid Lunds universitet1916–2011
Einar Malm1962FL; Författare1900–1988
Torsten S:son Frey1962Professor i psykiatri1907–1984
Per-Olov Löwdin1961Professor i kemi1916–2000
Blenda Ljungberg1961FM; Stadsfullmäktiges ordförande1907–1994
Sven B.F. Jansson (Run-Janne)1960Professor i runologi vid Stockholms universitet; Riksantikvarie1906–1987
Tord Skoog1960Professor i plastikkirurgi1915–1977
Herbert Lundh1959Rektor vid Uppsala Enskilda Läroverk (Lundellska skolan)1901–1988
Nils Sundquist1959Landsantikvarie; FD h.c.1902–1981
Olov Rylander1959Landshövding1900–1988
Gunnar Hultgren1958Ärkebiskop1902–1991
Mats Edling1958JK; Sekreterare1913–2006
Gunnar Johansson1958Professor i psykologi1911–1991
Olle Norman1958Överste1884–1966
Greta Arwidsson1957Professor i nordisk jämförande fornkunskap vid Stockholms universitet1906–1998
Anders Grönwall1957Professor i klinisk kemi1912–1989
Mats Redin1957Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1893–1981
Jan Hjalmarson1957Landshövding Gävleborgs län1904–1993
Johan Bervall1956Talman1892–1959
Rutger von Essen1956JK; Godsägare1914–1977
Ragnar Edenman1956Ecklesiastikminister; Landshövding; Hedersmedlem av Uppsala universitet1914–1998
Elis Göth1956Direktör1905–1984
Sigfrid Öhman1956Folkskollärare; Donator1875–1959
Gustaf Holmgren1955Förste bibliotekarie vid UUB; FD h.c.1900–1981
Gustaf Grahn1955Direktör1891–1988
Göran Z Hæggström1955Direktör1914–2008
Sven Linde1955Lektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1891–1969
Nils Sterner1955Direktör1899–1978
Eric Wolarth1955Direktör1898–1974
Anders Sandrew1955Direktör1885–1957
Tycho Héden1954Ombudsman1887–1962
Arthur Erik Elmroth1954Landstingsman1892–1965
Stig Wikander1954Professor i sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning1908–1983
Sven Lindblad1954Akademiräntmästare1909–1987
Helge Ljungberg1954Biskop i Stockholm1904–1984
Georg Andrén1953Landshövding1890–1969
Folke Knutsson1953Nationens inspektor 1953–1967; Professor i röntgendiagnostik1901–1993
Dag Hammarskjöld1952FN:s generalsekreterare; Led. av Svenska Akademien; Nobelpristagare1905–1961
Evert Taube1951Diktare; Konstnär1890–1976
Yngve Brilioth1950Ärkebiskop1891–1959
Algot Anderberg1950Biskop i Visby; TD h.c.1893–1963
Ernst Bárány1950Professor i farmakologi1910–1991
Algot Nordlind1949Direktör1881–1959
Willgott Stenholm1948Byråchef1887–1970
Hugo Valentin1948Lektor vid UHAL; Professors namn1888–1936
Elias Håstad1948Landshövding1900–1959
Erik Lönnroth1946Nationens inspektor 1945–1953; Professor i historia; Led. av Svenska Akademien1910–2002
Folke Schmidt1945Professor i civilrätt och internationell provaträtt vid Stockholms universitet1909–1980
Gusten Widerbäck1945Konstnär1879–1970
Martin Wrete1944Professor i histologi1896–1969
Jan Fridegård1944Författare1897–1968
Hilding Kjellman1943Landshövding1885–1953
Marika Stiernstedt1943Författare1875–1954
Erik Söderberg1943Direktör1888–1972
Louis De Geer1942Överceremonimästare1887–1953
Axel Afzelius1941Justitieråd1885–1955
Olle Lundblad1941Professor vid Naturhistoriska Riksmuseet1890–1970
Sven E. Svensson1941Director musices; FD h.c.1899–1960
Wilhelm Söderman1941Direktör1899–1978
Tobias Urell1941Direktör1891–1986
Gustaf Åkerlindh1941Direktör1867–1948
Helmer Bratt1940Generalmajor1886–1970
Bror Hjorth1940Konstnär; FD h.c.1894–1968
Herman Flodkvist1940Rektor vid Ultuna lantbrukshögskola1875–1968
Johannes Sandegren1939Biskop; Tamil Evangelical Lutheran Church1883–1962
Herman Eriksson1939Handelsminister1892–1949
Nils Edling1938Häradshövding; JD h.c.1880–1969
Adolf Lundevall1938Regeringsråd1891–1969
Gunnar Bendz1937Hovrättspresident1883–1947
Herbert Olivecrona1937Professor i neurokirurgi vid Karolinska institutet1891–1980
Oskar Lundberg1936Förste bibliotekarie vid UUB; FD h.c.1882–1956
Folke Henschen1936Professor i patologisk anatomi1881–1977
Bo Hammarskjöld1936Landshövding i Södermanlands län1891–1971
Sixten Samuelsson1935Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala); FD h.c.1875–1956
Karl Olivecrona1934Professor i processrätt vid Lunds universitet1897–1980
Einar Du Rietz1934Professor i växtbiologi1895–1967
Anders Wijkman1934Landshövding i Södermanlands län1873–1954
Ivar H.R. Widegren1932Byråsekreterare1883–1956
Erling Eidem1932Ärkebiskop1880–1972
Sigfrid Linnér1931Landshövding1877–1963
Hugo Laurell1931Professor i medicinsk radiologi1884–1953
Einar Tegen1931Professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet1884–1965
Rutger Sernander1930Professor i växtbiologi1866–1944
Samuel (Sam) Larsson1930Generaldirektör1883–1945
Wera von Essen1929Mecenat; Nationens första kvinnliga hedersledamot1890–1953
Walter Kant1929Borgmästare i Uppsala1872–1955
John Frödin1929Professor i geografi1879–1960
Gustaf Frödin1929Docent i geologi1883–1962
Olof Thunman1928Konstnär; Skald1879–1944
Josef Eriksson1928Organist och tonsättare1872–1957
Eugène von Rosen1928Godsägare Örbyhus1870–1950
Nils Edén1927Statsminister; Landshövding i Stockholms län1871–1945
Carl Kjellberg1927Landsarkivarie i Vadstena1866–1933
Gunnar Ekholm1927Docent i nordiska och jämförande fornkunskap; Professors namn1884–1974
Torvald Lindberg1926Bokauktionskommisarie1876–1934
Axel (Koftan) Johansson1926Chefredaktör; UNT1868–1948
Bengt Hesselman1925Professor i nordiska språk; Led. av Svenska Akademien1875–1952
Alfred Nordfelt1924Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1864–1942
Arthur Montgomery1924Professor i nationalekonomi och finansvetenskap vid Åbo Akademi1889–1976
Axel Brusewitz1923Nationens inspektor 1933–1945; Professor Skytteanus1881–1950
Ruben Liljefors1922Tonsättare; Dirigent1871–1936
Knut (Manasse) Nyblom1921Författare; Skådespelare1870–1949
Johan von Bahr1920Borgmästare i Uppsala1860–1929
Carl Ameln1920Bankdirektör1873–1941
Ernst Henning Wachtmeister1918Vice ordförande i Uppsala läns landsting1869–1940
Hugo Hamilton1916Civilminister; Landshövding i Gävleborgs län1849–1928
Maurits Sahlin1916Landshövding i Stockholms län; Överståthållare1860–1927
Gunnar Hallström1916Konstnär1875–1943
Robert August Åkerlindh1915Adjunkt vid Jönköpings Högre Allmänna Läroverk1864–1918
Otto von Friesen1915Professor i svenska språket. Led. av Svenska Akademien1870–1942
Oscar Almgren1915Professor i nordisk och jämförande fornkunskap1869–1945
Ernst Almquist1914Professor i allmän hälsovårdslära vid Karolinska Institutet1852–1946
Otto Almquist1914Överste1861–1935
Germund Wirgin1914Nationens inspektor 1920–1933; Professor i hygien och bakteriologi1868–1939
Einar Löfstedt1913Professor i romersk vältalighet och poesi vid Lunds Universitet; Led. av Svenska Akademien1880–1955
Arvid Lindman1912Konteramiral; Statsminister1862–1936
Carl Eldh1912Skulptör1873–1954
Carl Axel Brolén1912Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1845–1939
Carl Milles1911Skulptör1875–1955
Carl Louis Emanuel De Geer1910Bruksägare Leufstabruk1859–1914
Carl Hesnschen1910Akademisekreterare1861–1939
Knut Hamilton1909Landshövding i Västmanlands län1855–1930
Axel Erdmann1908Professor i engelska språket1843–1926
Birger Ekeberg1907Justitieminister; Led. av Svenska Akademien1880–1968
Nathan Söderblom1907Nationens inspektor 1907–1910; Ärkebiskop; Led. av Svenska Akademien; Nobelpristagare1866–1931
Bruno Liljefors1904Konstnär FD h.c.1860–1939
Erik Gustaf Boström1900Statsminister1842–1907
Gustaf Tamm1900Finansminister; Överståthållare1838–1925
Johan August Ekman1900Ärkebiskop1845–1913
Per Johan Bråkenhielm1898Landshövding; JD h.c.1840–1910
Carl Thore Mörner1894Nationens inspektor 1910–1920; Professor i medicinsk och fysiologisk kemi1864–1940
Ludvig Douglas1893Riksmarskalk; Landshövding1849–1916
Hugo Tamm1891Godsägare1840–1907
Ernst Westerlund1891Stadsläkare i Enköping TD h.c.1839–1924
Svante Arrhenius1891Professor i fysik vid Stockholms Högskola; Nobelpristagare1859–1927
Hjalmar Hammarskjöld1891Statsminister; Landshövding; Led. av Svenska Akademien1862–1953
Johan Axel Nyblæus1886Professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet1821–1899
Eugène Lewenhaupt1885Bibliotekarie vid UUB; FD h.c.1849–1927
Oscar Widman1885Professor i kemi1852–1930
August Schagerström1885Rektor vid Uppsala Högre Elementärläroverk f. flickor (Magdeburg)1851–1938
Pontus Wikner1884Docent i filosofi; Professor vid Christiania universitet1837–1888
Gustaf Fredrik Giljam1882Universitetskansler. Ecklestiastikminister1832–1908
Anders Fredrik Regnell1881Läkare och mecenat1807–1884
Oskar V Petersson1881Professor i pediatrik och praktisk medicin1844–1912
Salomon Henschen1881Professor i medicin vid Karolinska institutet1847–1930
Ivar Afzelius1879Processor i processrätt; Justitieråd; Led. av Svenska Akademien.1848–1921
Tycho Tullberg1876Nationens inspektor 1887–1907; Professor i zoologi1842–1920
Gustaf Samuel Ekeroth1875Akademisekreterare1822–1873
Claes Annerstedt1875Överbibliotekarie vid UUB; Led. av Svenska Akademien; TD h.c.1839–1927
Anton Niklas Sundberg1871Ärkebiskop; Led. av Svenska Akademien1818–1900
Simon Nordström1869Lektor; Kanslisekreterare1831–1906
Erik Rudolf Henschen1867Konsistorienotarie1823–1910
Oscar Arpi1867Dirigent; Tonsättare1824–1890
Carl Rupert Nyblom1866Professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria; Led. av Svenska Akademien1832–1907
Manfred Mustafa Floderus1866Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1832–1900
Ludvig Annersted1865Professor i svensk kriminal- och processrätt. Justitieminister1836–1904
Gustaf Leopold Collinder1865Kontraktsprost i Bollnäs1830–1890
Mathias Rabenius1864Professor i närings- och politirätt1823–1892
Conrad Theodor Hjerpe1863Kontraktsprost i Enköping1823–1904
Adolf Hamilton1862Landshövding1820–1896
Ernst Victor Nordling1860Professor i svensk civilrätt1832–1898
Carl Benedict Mesterton1857Nationens inspektor 1857–1887; Professor i kirurgi och obstretik1826–1889
Theodor Nordling1857Professor i semitiska språk1826–1890
Henrik Reuterdahl1856Ärkebiskop; Led. av Svenska Akademien1795–1870
Elof Wallqvist1856Nationens inspektor 1855–1857; Professor i medicinsk och fysiologisk kemi1797–1857
Karl Frans Lindgren1856Rektor vid Elementärläroverket i Enköping1817–1868
Hans Olov Holmström1852Ärkebiskop1784–1855
Johan August Schagerström1851Docent; Konsistorieamanuens1818–1867
Adolf Gustaf Tamm1850Bergstekniker1801–1851
Claës Erik Hedén1845Kyrkoherde i Roslags Bro1798–1855
Janne Fant1845Konsistorienotaire; Prost i Sala1815–1869
Otto Fredrik Tullberg1844Nationens inspektor 1844–1850; Professor i orientaliska språk1802–1853
Erik Gustaf Hæger1842Borgmästare i Uppsala1809–1853
Fredrik Georg Afzelius1842Docent i praktisk filosofi1812–1896
Carl Fredrik af Wingård1841Ärkebiskop1781–1851
Carl Jonas Almqvist1840Nationens inspektor 1840–1844; Professor i teologi.1804–1844
Robert von Kræmer1840Landshövding1791–1880
Erik Wilhelm Aurivillius1839Prost i Forsa socken1802–1874
Lars Anton Anjou1839Nationens inspektor 1844–1850; Professor i teologi; Biskop i Visby1803–1884
Otto Gottfrid Söderbom1839Lasarettsläkare i Uppsala.1807–1876
Johan Erik Nordblom1839Director musices; Domkyrkoorganist1788–1848
Eruc Jacob Alner1835Kyrkoherde i Frösunda och Kårsta1798–1864
Rudolf Annerstedt1834Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1781–1876
Johan Gustaf Höjer1834Kyrkoherde i Häverö och Singö1798–1874
Johan Gustaf Schram1834Domkyrkkosyssloman1801–1890
Emanuel Schram1831Kyrkoherde i Vendel1799–1876
Johan Immanuel Ahlander1830Fil. mag; Jur utr. Kand. Akademifogde1790–1856
Israel Hwasser1830Nationens inspektor 1830–1839; Professor i praktisk medicin; Led. av Svenska Akademien1790–1860
Stefan Johan Wijkman1830Rådman i Uppsala1749–1834
Anders Adam Löthman1830Pastor i Odensala1787–1868
Pehr Gustaf Boivie1829Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1780–1860
Johan Arvid Winbom1826Kyrkoherde i Tierp1791–1841
Carl von Zeipel1826Företagare. Författare1793–1849
Joachim Westerling1820Hovrättsassessor1757–1845
Anders Isak Boberg1819Fil. mag; Vice bibliotekarie UUB1750–1842
Johan Carl Höjer1819Rektor vid UHAL (Katedralskolan i Uppsala)1753–1830
Johan Brändström1816Adjunkt i matematik. Professors namn (Uplands)1779–1819
Nils Jacob Anjou1816Kyrkoherde i Norrköping; T.D. (Roslags)1781–1851
Jon Ulrik Almquist1816Professor; Konsistorienotarie (Roslags)1778–1823
Axel Johan Almqvist1816Professor; Konsistorieamanuens (Roslags)1780–1853
Scroll to Top