Landskap

Landskapet är nationens högsta beslutande organ och har samma funktion som en förenings årsstämmor. Landskap hålls tre gånger per termin. Alla medlemmar i nationen har rösträtt på landskap. Landskapet styr nationens övergripande verksamhet. På landskapet kan alla frågor behandlas av de närvarande medlemmarna, allt från stadgeändringar till att tillsätta poster.

Eftersom nationen är byggd som en förening så är alla poster tillsatta genom förtroendeval. Mötet leds av den valda landskapsordföranden, vid dennas bortfall tar vide landskapsordförande över och därefter förste kurator. Mötet följer föredragningslistan som skickas ut med kallelsen till landskapet och ärendena behandlas därefter i den ordningen.

Vid varje landskap utses två justerare och två rösträknare. Justerarnas uppgift är att efter att protokollet skickats ut av sekreteraren läs igenom protokollet för att se att alla uppgifter stämmer. Efter eventuella korrigeringar ska protokollet skrivas under av ordförande, sekreterare och de två justerarna.

Reglementet om förtidsröstning återfinns under reglementen.​

Lediga poster
Befattningsbeskrivningar
Valordning

Om du inte fått en kallelse

Har du inte fått kallelsen? Då kan du:

  1. Kolla skräpposten.
  2. Kontakta [email protected] för att försäkra dig om att vi har rätt mejladress.
Rulla till toppen