Protokoll

Här anslås nationens protokoll. Protokollen ska anslås och sitta uppe i 21 dagar efter att de har justerats (stadgan 2:11, 7:14, 8:1:8). Därefter tas de ned, men finns tillgängliga på nationen.

Styrelsen