Uplands Summer Bucket list

Är du i Uppsala över sommaren och vet inte vad du ska göra?
Vi har förberett det här för dig, kompis.

Gamla Uppsala är kanske mest känt för de karaktäristiska gravhögarna. Dessa förmodas ha anlagts mellan år 550 och år 625. Ute vid högarna finns även Gamla Uppsala muséum.

Muséets vanliga öppettider brukar vara 11:00–17:00 under perioden 1 juni–31 augusti.

Studenter kan köpa biljett till muséet för 60 kr, övriga betalar 80 kr. I närheten av högarna finns även Disagården. Det är ett friluftsmuseum där du kan få en inblick i hur människor levde på den uppländska landsbygden på 1800-talet.

Du kan ta dig till Gamla Uppsala vi cykel eller promenad (se karta nedan). Om du önskar åka buss så går både buss nr 110 och 115 till Gamla Uppsala. I närheten finns även en badplats: Storvad. Det är fin strand där det finns toaletter, grillplatser och brygga.

gång gamla uppsala

Lyssnaängsbadet är en väl tilltagen badplats med både gräsmatta och sandstrand där det finns brygga, kiosk och toalett. Ta med dig ett par kompisar, lite fika och ligg i plurret hela dagen.

Det går att ta sig till badet med cykel eller till fots. Om du föredrar att åka buss så är det buss nr 11 som stannar närmast vid hållplats Lyssnavägen.

Ruttförslag, gång/cykel:
Google Maps  

cekl lyssnaängen

Linnéstigarna följer Carl von Linnés exkursionsstigar. Längs med dessa stigar ledde han sina studenter och exkursionerna blev omåttligt populära. Spankulera för dig själv eller ta med ett gäng vänner ut i natursköna Uppland!

Stigarna upprätthålls idag av Uppsala kommun. Längs med dem finns dessutom information och flora och fauna i området. Stigarna är allt från 4,7 km upp till 16 km långa, men de flesta går att anpassa.

Relevanta länkar:
https://linnestigarna.se/images/linne_samlingsfolder_sv_webb_2019.pdf
https://linnestigarna.se/

Mitt i Uppsala invid Fyrisån återfinns stadsträdgården som är Uppsalas stadspark. Där finns stora planteringar, gräsytor för picknick, bryggor, sommarcafé och toaletter. Vad mer kan man önska sig? Sällskap! 

Trädgården ligger så centralt att det går att gå dit från i princip var som helst i stan. Ta ett varv i parken för att upptäcka alla vackerheter som finns där. 

Relevanta länkar:
https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/natur-parker-och-friluftsliv/parker-lekplatser-och-hundrastgardar/parker/stadstradgarden/

Ingen bucket-list är fullständig utan ett besök i Svantes trädgård, Uplands nations pub. Detta är också den enda delen av vår bucket-list som kräver nationskort. För er som har det är det väl värt besöket. Här finns ett stort utbud av dryck och mat för alla de smaker som ni kan avnjuta under våra 200-åriga lindar i vår väl tilltagna trädgård.

Svantes trädgård har öppet måndag – lördag och ingång sker från Sysslomansgatan 12.

Roslagens vackra kustområden är inte bara vackra miljöer utan även en möjlighet till att se Upplands landskapsdjur havsörnen. Störst chans att se örn har du vid Kallerö i Kallriga naturreservat. Området är också ett Natura 2000-område vilket innebär att det är en del av de områden inom EU som har särskilt skyddsvärde för den biologiska mångfalden.

Det går att komma till reservatet via buss, linje 811 till hållplats Kallerö vägskäl. Resan tar ca 1,5 timmar och därefter är det gångbit på 2 km. Ta med kikare och fika men tänk på att inte lämna efter dig något i reservatet!

Relevanta länkar:
https://www.upplandsstiftelsen.se/visa-alla-omraden/kallero__549
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Natura-2000/

Wiks slott är en fin sevärdhet ute på den Uppländska landsbygden. Slottet byggdes som en försvarsborg omkring 1450 men har sedan dess renoverats under årens lopp till den utformning som slottet har idag. Kring slottet ligger en naturpark med stigar och information längs med vandringen. Under sommaren finns också en uppskattad badplats.

För att riktigt få åtnjuta den Uppländska landsbygden föreslår vi att ni cyklar till Wik. Den större delen av cykelvägen går längs med den gamla banvallen. Banvallen användes för tågtrafik mellan Uppsala och Enköping från 1912 fram till och med 1979. Vallen som finns kvar lämpar sig väldigt väl för både cykel och promenad. Vallen löper inte hela vägen fram till Wik utan ersätts av asfalterad väg efter en bit.

wiks slott cykel

Om du inte vill cykla går det även att ta buss 108 som går hela vägen till Wik. Eventuellt behöver du byta buss från nr 804 vid hållplats Ramsta kyrka där 108:an väntar in resande från Uppsala.

Relevanta länkar:
https://regionuppsala.se/wiks-slott/upplevelser-utflykter/

Ruttförslag, gång/cykel:
Google Maps 

Ingen sommar i Uppsala räknas utan att ha åkt Lennakatten! Lennakatten är en museijärnväg där sträckan trafikeras med ånglok. Sträckan öppnades för trafik 1876 och har sedan 1974 trafikerats av museitrafik. Godstrafiken drogs in från spåret 1977 och banan har sedan dess disponerats av museiföreningen.

Tåget stannar vid flera hållplatser, däribland Järnvägscaféet i Marielund och badplatsen vid Fjällnora. Resan påbörjas vid Uppsala Östra station. Biljetterna kostar från 120:- till 220:-, tur-retur, beroende på hur långt ni vill åka. Biljetterna kan köpas vid stationen. Det går även att köpa ombord via Swish.

Relevanta länkar:
http://www.lennakatten.se/sv/resmal-och-utflykter

Ulva finns omnämnt sedan 1300-talets början och kvarnen som ligger där är från 1750-talet. Idag är Ulva kvarn ett populärt utflyktsmål på grund av sin vackra miljö och de aktiviteter som finns där. Det finns butiker och restaurang men det går även att åka dit för att grilla eller ha picknick längs Fyrisåns strand.

Ulva kvarn ligger 8 km norr om Uppsala och det går att ta sig dit via buss nr 104 som avgår från Centralstationen.

Relevanta länkar:
https://www.ulvakvarn.com/verksamheter/

Åpromenaden är en promenadsträcka längs med Enköpingsåns norra sida. Längs med promenaden finns flertalet parker och idéträdgårdar skapade av allt från välkända designers till trädgårdsmästarstudenter.

Trädgårdsmästarstudenterna avlägger varje år examen genom att skapa ett antal trädgårdsrum på ett särskilt tema, där besökarna får ta del av visionerna och läsa om de växter som planterats. Promenadstråket är väldigt vackert och väl värt ett besök! Notera dock att idéträdgårdarna inte öppnar förrän slutet av juni. Temat för årets trädgårdar är ”Välbefinnande i det gröna”.

Utöver idéträdgårdarna är Enköping känt för sina parker. Från Enköping kom även Dr. Westerlund som var internationellt erkänd läkare och hedersledamot av Uplands nation. Hans byst finns att beskåda i Skolparken dit Enköpings gymnasiestudenter går varje vår för att sätta en studentmössa på honom. Från Enköping kom också J. P. Johansson som bland annat uppfann skiftnyckeln och sockertången. J. P. Johansson står staty vid Gustav Adolfs plan, vilket är den hållplats som annars ligger närmast åpromenaden.

Till Enköping kan man åka med buss 804 eller 774 från Centralstationen i Uppsala och kliva av vid Gustav Adolfs plan.

Relevanta länkar:
https://upplevenkoping.se/upplev-och-besok/besoksguide/kultur-och-sevardheter/sevardheter/apromenaden-och-idetradgardarna.html